Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Odesláním formuláře/objednávky pomocí webu tomzone.cloud uděluji souhlas provozovateli portálu tomzone.cloud, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • E-mail

  • Telefonní číslo apod.

 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel vyřízení objednávek. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení objednávky nebo do odvolání souhlasu.

 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje portálu tomzone.cloud.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé

  1. Např. IT dodavatelé

  2. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů

 1. Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět

  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování