IP adresy našich public serverů:

  • Public Server 1.13.2: play.tomzone.cloud
  • Public Server 1.15: play2.tomzone.cloud
  • Public TS3 server: ts3.tomzone.cloud

Dynamická mapa public serveru 1.13.2 zde!
Dynamická mapa public serveru 1.14.4 zde!

 

Pravidla na public serverech:

  • jednej fér!
  • chovej se slušně vůči ostatním hráčům
  • nejednej sprostě, xenofobně, arogantně..

Pravidla jsou to jednoduchá. Administrátor si vyhrazuje právo za jakékoliv porušení pravidel na serveru hráči udělit permanentní ban.